homepage

八字

query app


八字日柱择婚

 

一、甲子日柱

乃元亨利珍之数,共鸣心与同情心之象,重感情,和善而公正,具有体谅他人之思路,对婚姻而言是为极需异性津润之实体,故有对配偶言听计从之感受。

甲主阳仁,子主阳智,可谓坦白开诚相见之夫妇,有倾向於寻求良好婚姻关系之愿望,爱美与审美之观念浓厚,喜优雅,恶脏乱,极重公平,但有临事犹豫之性向,惟对爱情却深具专长,是谈恋爱之能手,婚後之性关系极易协调,又极具统御之才能。

甲子日柱之配偶,最佳为己丑日柱之婚配,而在卯年或卯运中极有撮合之机遇,故对象为肖牛者最适当,一经结合,即有白头偕老、永相恩爱之期望,而不虞分离之忧虑,盖能持久之故。

二、乙丑日柱

有完全服从配偶主宰之倾向,甚具稳定作用,更富於实际而明朗,对於配偶现冷感而重心智,不具性感之吸引力,但重组织、秩序、讲求方法与效率,其变为亨利珍,刚中而柔,说以利珍,顺天应人,悦以利己,丽泽之资,纯阴之象。

乙丑日柱,最佳之配合为庚子日柱,遇合之机在寅木岁运中,肖虎之年,以属鼠者性合。一经结合,婚姻正常而少欢惀,但能彼此舍长而补短,在逐渐了解与谅解中相偕,重仁守义,颇重理智而超乎感情,时间越久,情感越深。

三、丙寅日柱

对婚姻而言,具有一种高度热情而富“贵气”之情态,生性风雅之习性,大方、自信而高度之开放之表现,充分发自内心之温性情调、自负、爽快而亲切、炫耀、庄重而堂皇,极富於表现,深深然,庄重而致丽之气势,最具吸引力及魅力,在数象只为利亨珍吉,丽乎中天之象,阳刚炎上之气。

丙寅日主,最佳之配为辛日柱,遇合之机在丑土岁运中,肖牛之年,以属猪者性合。一经结合,两性生活极为热情美满,礼仁之象,如鱼之得水,情有所锺,森森然而大张旗鼓,浓郁之气。

四、丁卯日柱

丁卯日柱之婚姻,为直觉灵敏,喜用成例,而耐容忍,具有学者之气质,而酷酷嗜陈旧古迹,是守旧复古之象态。其气也,震动百里,惊远惧迩之象,阴火焰强,而力韧,纯焚幔蚀,能锻强钢。

丁卯日柱之佳配为壬戍,遇合之机在子水岁运,肖鼠之年,以属犬者性合。此类型态之婚姻,属水朏交溶之态,混为一体,礼仁下士,紧随不舍,莲荷出污泥而不染,气质清雅,一语惊天之态,琴韵之声也。


【推荐】专业八字终身运详批

八字精批

詹惟中

八字详批

相关阅读

近期热点: